Flytende såper

Såpe er et effektivt rensemiddel, både for kropp og hender. Ikke bare renser det, det er også med på å ødelegge bakterier og virus.

Når vi vasker med såpe fjernes det ytre laget av oljer og fett fra huden, dette er her bakteriene holder til og disse skylles da bort fra huden med såpevannet.

Men, såpe fungerer ikke bare mot bakterier, den bekjemper også virus! Det skyldes at såpemolekylene festes til fettmolekylene i viruset og rett og slett drar viruset fra hverandre.